Bandleden

Groepsfoto

Bandleider Vincent Bergvoet

Zang Carin Verhoeven / Ilse Tanis

Drums Gerard Bakker

Percussie Henk-Jan Wormgoor

Gitaar Frans Nederveen

Bas Henk Plasman

Piano  Lysander van Rems

Altsax John Elferink

Altsax Annemien Schutte-Berlage

Altsax Martijn Eerden

Tenorsax Klaas van Nierop

Tenorsax Ilse Grotenbreg

Tenorsax Sandra Kolkman

Baritonsax 

Lead Trombone VACATURE

Trombone André Nagel

Trombone Wim Kolkman

Trombone Hans Vesterink

Lead Trompet VACATURE

Trompet VACATURE

Trompet Elise Hiddink

Trompet Jurjan Schulten

Trompet Arno Ross - invaller

 

HET BESTUUR
Voorzitter / Coordinator: Andre Nagel (andre.nagel@hotmail.com)
Secretaris / Bibliothecaris: Henk Plasman (plasmanhenk@gmail.com)
Penningmeester: Annemien Schutte - Berlage: (schu0113@planet.nl)
Muziek Coordinator: John Elferink (johnelferink@gmail.com)
Public Relations / Boekingen: Hans Vestering (hans.vesterink@gmail.com)